!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


30.12.2006

1.ročník šachového turnaja v Turzovke zorganizoval Ing. Bibora v krčme „U Macvejdu“. Zabezpečil trofeje, diplomy a ceny pre prvé tri miesta. Zišla sa tam partia ľudí, ktorí majú kladný vzťah k tejto hre. V tomto turnaji bolo poradie na prvých miestach: 1. Anton Matejov, 2. Ľuboš Gembický, 3. Rasťo Demko.

18.04.2007

P. Bibora, z poverenia prípravného výboru v zložení P.Bibora, P.Husárik, V.Gembiczki poslal list na ministerstvo vnútra SR s návrhom na registráciu občianského združenia Chess Club Turzovka.

27.04.2007

Valným zhromažením sme založili občianské združenie Chess Club Turzovka, ktorého hlavným cieľom je propagovanie šachovej hry. Stanovy Chess Club Turzovka prevzal Ing. Bibora zo šachového klubu Osuské a uspôsobil na naše podmienky. Valné zhromaždenie stanovy schválilo. Chess Club Turzovka zaregistroval na Slovenskom šachovom zväze s cieľom prihlásiť sa do súťaže – 5. liga. Zaregistroval na SŠZ 11 kmeňových hráčov: Peter Bibora, Ľuboš Gembický, Pavol Husárik, Jozef Jurčo, Vladimír Gembiczki, Rastislav Demko, František Michnica, Peter Krenželák, Pavol Cisárik, Rastislav Stopka, Marián Ľupták a vybavil licenciu pre hráča Čadce Antona Matejova.

Výkonný výbor tvoria: predseda : Peter Bibora a členovia Pavol Husárik, Ľuboš Gembický, Rastislav Demko a František Michnica.

2007/2008

Domáce zápasy sme hrali v priestoroch CVČ Turzovka i s materiálom CVČ. Vďaka patrí riaditeľom CVČ – Mgr. Kvičalovi, Veselkovej a Rejdovej. Dnes hráme s vlastnými šachovnicami i hodinami, ktoré nám pomohlo financovať mesto Turzovka, vďaka patrí p.primátorovi M.Rejdovi. Sponzorský klubu prispel Štefan Kompánek. Veľkú zásluhu na našich výsledkoch má Mgr. Monika Šimáková, ktorá strávila v CVČ s nami domáce zápasy (čas od 8:30 do cca 13:00 v nedeľu).

24.02.2008

Chess Club Turzovka vyhral 5.ligu CA a postúpil do 4. ligy C11. O postup sa zadlúžili hráči:

Matejov Anton 5/8, Demko Rastislav 4,5/8, Gembicky Lubos 4,5/5, Jurco Jozef 5/5,Husarik Pavol 4.5/7, Gembiczki Vladimir 2/3, Michnica Frantisek 0,5/1, Bibora Peter 3/3

10.04.2008

Začali hrávať tréningy v budove správcu v športovom areáli v Turzovke, za ktorý platíme mestu prenájom.

8.5.2008

Zorganizovali sme 1. ročník mládežníckého turnaja " O majstra Turzovky", ktorým sa stal Jakub Kupka.

30.07.2008

Do mužstva sme získali Mgr. Petra Adamka, Phd zo Žiliny, ktorý sa stal našim kmeňovým hráčom. Ďalej naše rady rozšírili: Ján Gembiczki, Ing. Pavol Sabela, Stano Jurčík so synom Róbertom a Adam Vyšinský.

30.10.2008

Predseda Občianského združenia Chess Club Turzovka zaregistroval pre príjem 2 percent z daní u notárskej komory SR.

30.08.2009

Pre sezónu 2008/2009 sme vytvorili B družstvo pre okresnú súťaž. A družstvo postupilo do 4. ligy C11.

04.11.2008

Predseda vybavil licencie pre Štefana Ďurníka z Martina, ktorý sa prisťahoval do Turzovky  a Pavla Sedláčka z Čadce, ktorý prajavil záujem hrávať za Chess Club.

01.03.2009

Predseda vytvoril na serveri estranky.sk webovú stránku www.chesstka.estranky.sk na - zadarmo.

30.05.2009

Zorganizovali sme 2. ročník mládežníckého turnaja "O majstra Turzovky", ktorým sa stal Dávid Gembiczki pred Jakubom Kupkom a Lacom Comorkom.

30.06.2009

Ing. Bibora sa dohodol s p. Petrom Megom,  ktorý umožnil klubu vytvoriť WEB stránku na serveri chess.sk. Predseda vytvoril stránku www.turzovka.chess.sk

10.08.2009

Kúpili sme 8 šachových súprav spolu s digitálnymi hodinami DGT 2010, za peniaze z 2 percent daní.

05.09.2009

Pre ľudí, ktorí nám darovali 2 percentá z daní sme kúpili 100 kávových pohárov s potlačeným logom Chess Clubu.

10.09.2009

Zaregistrovali sme nových hráčov: Jakub Kupka, Dávid Gembiczki, Martin Dočár, Martin Baranek, Matúš Ďurník.

11.09.2009

Do krajskej súťaže 4.ligy C11 sme prihlásili Chess Club Turzovka s kapitánom Ľ. Gembickým

24.09.2009

Do okresnej súťaže na sezónu 2009/2010 sme prihlásili Chess Club Turzovka B s kapitánom V. Gembiczkim i Chess Club Turzovka C s kapitánom P. Biborom.

15.11.2009

Občianské združenie Chess Club Turzovka predseda zaregistroval pre príjem 2 percent daní u notárskej komory SR.

15.2.20010

Chess Club Turzovka dostal dotáciu od mesta Turzovka na svojú činnosť v zmysle VZN. Dotáciu dostal prvýkrát v roku 2008

28.03.2010

Družstvo Chess Club Turzovka zvíťazilo v 4. lige C11 a v novej sezóne bude hrať v 3. lige C1. O postup sa zaslúžili:

Sedlacek Pavol 3.5/4, Adamko Peter 6/10, Durnik Stefan 4,5/7, Matejov Anton 5/7, Majercik Pavol 5,5/9, Jurco Jozef 99,5/11, Gembicky Lubos  7,5/9, Demko Rastislav 7/11,  Husarik Pavol  4,5/8, Gembiczki Vladimir 0/3, Bibora Peter 2,5/5,  Sabela Pavol 1/1 Michnica Frantisek 1,5/3

11.04.2010

Chess Club Turzovka "B" obsadilo v okresnej súťaži 9. miesto a "C" - čko 6. miesto.

08.05.2010

Zorganizovali sme prvú spoločnú akciu klubu - guľašovku na chate u Jojka na Semeteši.

05.06.2010

Zorganizovali sme 3. ročník mládežníckého turnaja "O majstra Turzovky", ktorým sa stal v kategórii starších žiakov Jakub Kupka pred Dávidom Gembiczkim a Patrikom Vavrincom. Medzi mladšími bolo poradie na prvých troch miestach: 1. Robert Jurčík, 2. Matej matlák 3. Filip Matlák

15.09.2010

Štefan Ďurník sa stalkmeňovým hráčom Chess Club Turzovka

15.10.2010

Pre ľudí, čo nám darovali 2 percentá z daní sme nechali urobiť 150 kávových pohárov s potačou loga a raklamy Chess Clubu.

20.03.2011

Chess Club Turzovka sa umiestnil v prvej sezóne v súťaži na 5. mieste.

12.02.2011

Výbor sa dohodol na kúpe PC pre potreby predsedu a výboru, 2 umelých súprav a 2 digitálnych hodín.

17.04.2011

Béčko skončilov okresnej súťaži na 3. mieste a Céčko na 8. mieste.

24.04.2011

Predseda zaregistroval na SŠZ 3mladých hráčov: Filip Matlák, Radka Machovčáková, Roman Chrenšť. Tí sa zúčastnili MSR žiackých družstiev v Čadci.